Pakt Ribbentrop-Beck - książka

Spis treści

Książka Pakt Ribbentrop-Beck składa się z trzydziestu rozdziałów. Pierwszy zawiera alternatywny scenariusz, w którym przedstawiam jak mogłaby się potoczyć II wojna światowa, gdyby Józef Beck na Zamku Królewskim w Warszawie podpisał pakt z Joachimem von Ribbentropem.
Kolejne dziesięć rozdziałów zajmują rozważania z gatunku „Co by było gdyby?”. Przedstawiam w nich korzyści, jakie osiągnęlibyśmy z przymierza z Niemcami oraz analizuję każdy możliwy przebieg wypadków. Następne siedemnaście rozdziałów (12-28) poświęcam analizie przedwojennej polityki Józefa Becka, wskazując na katastrofalne błędy, które popełnił.
Na końcu zdecydowałem się umieścić krótki rozdział o przedwojennej działalności Władysława Studnickiego. Czołowego germanofila II RP, którego biografię przygotowuję. Często zarzucano mi bowiem, że „łatwo jest oceniać Becka z perspektywy czasu”, że nasz szef dyplomacji nie mógł przewidzieć skutków swoich działań. Historia Studnickiego pokazuje, że to nieprawda. Ten konserwatywny polski polityk i publicysta już wiosną 1939 roku w najdrobniejszych szczegółach przewidział jak potoczy się II wojna światowej. Przewidział całą naszą katastrofę. Beck jego ostrzeżeń nie posłuchał.

Spis treści książki
1. Polacy na Kremlu ’41
2. Ocalić miliony
3. Zyskać na czasie, wzmocnić armię
4. Powrót idei federacyjnej
5. Czterdzieści dywizji na froncie wschodnim
6. Hitlerowskie krowy na Uralu
7. Polski nóż w plecach Rzeszy
8. Bolszewicy w Warszawie
9. Czy Stalin czekałby na wyrok?
10. Czy to by wypadało?
11. Polowe synagogi na froncie wschodnim
12. Hitler, przyjaciel Polaków
13. Między Niemcami a Rosją
14. Tajemnica Piłsudskiego
15. Pakt 26 stycznia
16. Ułani na niemieckiej krucjacie
17. Autostrada
18. Gdańsk
19. Czy Polska rwała się do wojny?
20. Skończylibyśmy jak Czesi?
21. Wasal czy partner Berlina?
22. Pułapka lordów
23. Uwarzę im diabelski koktajl
24. Wymarzony sojusznik Zachodu
25. Wielki blef Józefa Becka
26. Silni, zwarci, niegotowi
27. Pakt Ribbentrop–Beck
28. Finis Poloniae
29. Władysław Studnicki
30. Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk